Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2019

Juweliers De Greeve BVBA
Dit is de website van Juweliers De Greeve BVBA

Ons postadres is

 • Koolmijnlaan 141
  3550 Heusden – Zolder
  Belgium (Limburg)

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is

 • BE 0406 849 969

Ons bedrijf is gevestigd op dit adres: 

 • Koolmijnlaan 141
  3550 Heusden-Zolder
  Belgium (Limburg)

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw e-mailadres enkel als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres enkel als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt

 • om u later te contacteren

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 •  Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
 • via e-mail: juweliersdegreeve@skynet.be
 • via telefoon: 0032 11 572345
 • per post: Koolmijnlaan 141  3550 Heusden – Zolder  Belgium (Limburg)

 

 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt
  word U enkel telefonisch gecontacteerd om je vragen te beantwoorden 
 • Als u van geen enkel bedrijf mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot de informatie of eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres

Pin It on Pinterest

Share This